Överlännäs församling

Ångermanälven flyter lugnt genom bördig åkermark med lämningar från stenålder till modern tid. Överlännäs församling sträcker sig över såväl den norra som den södra sidan älven. Den lilla medeltida kyrkan ligger vid riksväg 335. Församlingen delar mycket av föreningsliv och service med grannförsamlingen Boteå.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS