Meny

Nytt pastorat 2021

Här har vi samlat information om den process som ska resultera i att alla församlingar inom Sollefteå kommuns gränser bildar ett gemensamt pastorat från och med 2021.

Nedräkning illustrerad av en filmruta med siffran 4

3,2,1...

Nedräkning har börjat. Vid årsskiftet ingår alla församlingar, inom Sollefteå kommuns gränser, i ett pastorat. Vi blir en enhet, och arbetsgivare, istället för som idag, fyra enheter. Processen har, så här långt, präglats av nyfikenhet, spänning och en vilja att göra det nya till något riktigt bra. Men vi sticker inte under stol med att förändring kan vara svårt såväl för organisationen som den enskilde individen.

En bild på ett kalendarium

Vårt kalendarium i din brevlåda

Någon gång under hösten kommer vi att smygstarta utgivningen av "Månadsbladet". Via månadsbladet får du information om Svenska kyrkans verksamhet i HELA Sollefteå. Det vill säga kalendern, den närmaste månaden, för alla 12 församlingar inom blivande Sollefteå pastorat. Så här gör du för att bli prenumerant!

En hand håller i en kompass.

Vilka styr och vem leder?

Nu är det bara drygt ett halvår kvar innan Sollefteå pastorat är verklighet. Pastoratet, i vilket alla tolv församlingar i Sollefteå ingår, kommer att ledas av kyrkoherde Charlotte Odelberg. Det blev klart under april. Personalstaben hon ska leda blir strax över 50 personer stark.

Charlotte Odelberg

Charlotte blir kyrkoherde för Sollefteå pastorat

Idag den 7 april erbjöd interimsstyrelsen Charlotte Odelberg tjänsten som kyrkoherde i Sollefteå pastorat. Charlotte har tackat ja. Sollefteå pastorat är den nya kyrkliga enhet som blir verklighet från och med årsskiftet.

Ett tiotal personer sitter vid ett par bord. Alla verkar lyssna koncentrerat på någon som talar till dem utanför bild.

Om drygt ett år är vi ett

Den 1 januari 2021 kommer de kyrkliga enheterna inom Sollefteå kommuns gränser bilda ett pastorat. Organisationsförändringen är inte tänkt att påverka den verksamhet som bedrivs i de tolv församlingarna men det betyder att alla kyrkligt anställda i Sollefteå får en ny gemensam arbetsgivare.

Ett frågetecken skrivet med röd krita på en griffeltavla. Som punkt under frågetecknet står en kaffekopp på ett rött fat.

Första offentliga mötet om det nya pastoratet

Ikväll, den 30 oktober, finns möjlighet att höra det senaste angående den kommande pastoratsbildningen. Välkommen till Ramsele församlingshem klockan 18.30 eller till något av de andra tillfällena framöver.

Följande enheter ska bilda ett gemensamt pastorat

Varför bilda större pastorat?

Minskade intäkter

Grundorsaken finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll. Det kommer att betyda minskade intäkter i framtiden.
 

Högre krav

Samtidigt ställs högre krav på församlingar och pastorat: som arbetsgivare med personal- och arbetsmiljöansvar, som förvaltare av fastigheter och begravningsplatser och som ansvarig för ekonomi, administration, teknik och kommunikation. Det är personal- och kompetenskrävande uppgifter som i flera fall också styrs av lagar eller andra regelverk. Om inget görs finns risken att resurser går till förvaltning och administration på bekostnad av församlingarnas verksamhet.

 
Långsiktigt hållbar organisation

Med en gemensam organisation, som också kan bli långsiktigt hållbar, där flera församlingar solidariskt delar på resurserna och hjälps åt med administration och förvaltning vill vi säkra att gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkans sociala arbete och andra möten med församlingsbor kan bedrivas lokalt i varje församling.