Foto: Kristina Hellberg

Överlännäs kyrka och klockstapel restaureras i sommar

Den står stadigt, och har gjort det länge, den lilla medeltidskyrkan i Överlännäs. En förutsättning för detta är att vi vårdar och tar hand om den. Invändigt har vi precis blivit klara med målning av bänkar och innerdörrar. Nu är det dags för det utvändiga.

skador i putsen ska åtgärdas

Senast kyrkan fick omvårdnad var 2007. Då var det den östra gavelfasaden som fick ny puts och färg. Även fönstren renoverades och målades. Sommaren 2020 kommer putsen runt hela kyrkan lagas och avfärgas med traditionell kalkfärg. Arbetet kräver sin tid. Byggställningarna kommer upp redan vecka 14 och arbetet beräknas pågå till september. Även klockstapeln kommer att få lite kärlek i form av tjära och färg.

Överlännäs kyrkas milstolpar

1200-1300-tal
Troligtvis uppförs kyrkan vid sekelskiftet 1200-1300.

1400-tal
Kyrkan förses med stjärnvalv.

1700-talets slut
Renovering av kyrkan som ger dess nuvarande utseende.

Tidigt 1800-tal
Nya större fönster tas upp.

1915-17
Omfattande yttre restaurering. Nytt spåntak och ny puts med sockel. Nya fönsterbågar. Korfönstret förminskas igen.

1962
Renovering av takspån och fasader. Målning av kyrkan.

1986
Yttre renovering med lagning av trasiga spån på taket. Lagning av sprickor i fasaden. Befintliga solbänkar i betong kläs in med plåt.

2007
Östra gavelfasaden renoveras. Löst sittande puts och bomytor bilas ner till murverk och lagas med ny puts blandad med luftkalk och hydraulisk kalk. Avfärgning genomförs på östra fasaden med fabrikstillverkad våt-blandad kalkfärg. Fönster renoveras och målas.