Medlemmar ur Non Stop-kören lyssnar intensivt på vad körledare Eva har att säga.

Non Stop-kören

Kör för daglediga med bas i Boteå sockenstuga. Övar gör de torsdagar 10.00-12.00.

Non stop-kören under pandemin

Inga övningar under hösten 2020. Vi hoppas på ett bättre körliv 2021.

Fråga mig om Non-Stopkören

Eva Rosell

Eva Rosell

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Kantor