Ett kollage av bilder på musikinstrument. Flöjt, dragspel, gitarr
Foto: Alex & Martin samt Anders Nicander/IKON

Konserter och musik

Här hittar ni alla musikevenemang. Utbudet är varierat och de allra flesta konserterna är gratis. Dessutom serveras de i de finaste konsertlokaler man kan tänka sig - våra kyrkor.

Med reservation för ändringar

På grund av pandemin...

...vill vi göra er uppmärksamma på att just utbudet av musikprogram kan förändras i sista minuten. Vi flaggar också för att dörrarna kan stängas redan innan vi blivit 50 personer på plats. Detta gäller Sånga, Överlännäs och Boteå kyrkor.  Dessa kyrkor är små och det måste finnas utrymma att sitta med avstånd till varandra.

Musik och sång hör ihop med kyrkan. I Sollefteå, Multrå-Sånga, Överlännäs och Boteå församlingar finns tre musiker anställda som tillsammans med våra körer, och inte sällan specialinbjudna musiker, bjuder på musik i gudstjänst och i konsertform. Kom med du också!

Eva Rosell

Eva Rosell

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå