Händer spelar på en orgel
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kyrkorglar

I Sollefteå-Boteå pastorat finns sex piporglar och dessa är belägna på läktarna i Sollefteå, Multrå, Sånga, Överlännäs och Boteå kyrka. Multrå kyrka har även en kororgel.