En ordförandeklubb och en psalmbok
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och för förvaltningen av pastoratets angelägenheter. De ansvarar även för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation. 

Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott.

Kyrkorådets ledamöter för perioden 2018-2021

Sten Lönn (S) ordförande 
Birgitta Forsberg (S) vice ordförande
Charlotte Odelberg (kyrkoherde)
Marie-Louise Andersson (S)
Lennart Bergström (KV)
Sven-Erik Bodén (S)
Pia Hedberg (KV) 
Karin Hellsten (KV)
Lars Johansson (S) 
Ylva Bergstedt Johansson (MPSK)
Ulla-Britt Lindgren (S)
Martin Nilsson (KV)
Mats-Åke Nordlander (KV) 
Ulla Thorsell Östlund (KV)

ersättare

Carola Backlund (KV)
Åke Johansson (S)
Curt Noppa (S)
Bengt Sandström (KV)
Maj-Lis Sidén (S)
Kerstin Svensson (KV)
Anders Vestin (S)