Våra kyrkobyggnader

Välkommen till allas våra kyrkor! I Sollefteå-Boteå pastorat finns det fem kyrkobyggnader, Sollefteå, Multrå, Sånga, Överlännäs och Boteå kyrka. I Sollefteå finns även Gunillakapellet. I anslutning till kyrkorna finns även församlingshem.