Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkobyggnader

Välkommen till allas våra kyrkor! I Sollefteå-Boteå pastorat finns det fem kyrkobyggnader, Sollefteå, Multrå, Sånga, Överlännäs och Boteå kyrka. I Sollefteå finns även Gunillakapellet. I anslutning till kyrkorna finns även församlingshem.