Meny

Kyrkogårdschef

Med ett stort arbetslag till ditt förfogande blir du den som ser till att kyrkogårdar och begravningsverksamhet är något vi kan vara stolta över.

Som kyrkogårdschef har du det övergripande ansvaret för kyrkogårdsförvaltningen och därmed även begravningsverksamheten i Sollefteå pastorat. Verksamheten har cirka 15 helårsanställda samt ett 20-tal säsongsanställda. Direkt underställd dig är tre förmän som i sin tur arbetsleder övriga.

Du har ett stort administrativt ansvar och samverkar nära de förvaltningsassistenter som tjänstgör vid kyrkogårdexpeditionen samt ekonom och fastighetschef. Som kyrkogårdschef förväntas du driva utvecklings-, effektiviserings- och förändringsfrågor. Du blir även den som säkerställer att den fysiska arbetsmiljön är ok och att de miljömässiga föreskrifterna efterlevs i hela pastoratet. Du kommer att vara föredragande tjänsteman i kyrkoråd och arbetsutskott och är organisatoriskt direkt underställd kyrkoherden, du ingår ledningsgrupp.

Vi söker dig med erfarenhet från liknande tjänst. Värdefullt och meriterande är goda och dokumenterade kunskaper i ledarskap och god administrativ förmåga. Tjänsteställe blir Långsele eller Sollefteå. Körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning när du arbetar i våra bygder.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan samt sedvanliga ansökningshandlingar
senast 13 september till
Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå
Kyrkvägen 18
881 34 Sollefteå
Vi tar gärna emot ansökan via e-post solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Ytterligare information:
Kyrkogårdschef Jan Leiknes, 0620-835 68, från och med vecka 30
Kyrkoherde Charlotte Odelberg 0620-835 60, från och med vecka 34

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

sollefteå pastorat

Sollefteå pastorat blir verklighet vid årsskiftet och utgör då, i geografin, samma område som Sollefteå kommun. Tillsammans är vi tolv församlingar. Den nya personalorganisationen är beslutad och det blivande pastoratets kyrkoherde står redan vid rodret. För att hitta rätt personer till chefspositionerna, till de nya roller som organisationen kräver samt fylla ett par luckor, utlyses härmed inte mindre än åtta tjänster. Processen har till övervägande del präglats av nyfikenhet, spänning och en vilja att göra det till något riktigt bra. Nu är vi nyfikna på vad du kan tillföra. Välkommen att bli en del av oss. Läs mer om processen och bygden här nedan.

Det här är Sollefteå 

Sollefteå är en vidsträckt kommun med familjevänlig och trivsam stämning samt goda möjligheter till friluftsliv. Här avlöser skogar, älvdalar och jordbruksbygd varandra. Här vandrar älgar, hoppar laxar, spelas världsmusik och kraften kommer från såväl vattnet som från människorna på plats. Inom rimligt avstånd hittar du såväl kustbygd med världsarvsstatus, liksom fjällvärld. Här finns det mesta av social service till exempel sjukhus, gymnasium, ett rikt kulturliv och invånare fulla av drivkraft. Vi är inte rädda för att ta saken i egna händer.