En höstfärgad kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkogårdar och begravningsplatser

I Sollefteå finns närmare 15 kyrkogårdar och begravningsplatser. De flesta ligger i anslutning till någon av våra kyrkor. Har du frågor som rör våra kyrkogårdar, frågor om till exempel gravskick, blomsterplantering, grundskötsel och gravrätt vänder du dig till Kyrkogårdsexpeditionen.

Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.

Kyrkogårdsexpeditionen

I Sollefteå församlingsgård hittar ni expeditionen för kyrkogårdsärenden för alla kyrkogårdar i Sollefteå pastorat, det vill säga i samtliga 12 församlingar.

Vad är vad på våra kyrkogårdar?

Kistgrav, askgravlund, minneslund, urngrav, kistgravlund... Det finns en mängd olika gravskick. Här kan ni läsa mer om vad de innebär och hur de skiljer sig åt.

En pappa hjälper dotter att kratta gruset på en gravplats med en liten barnkratta.

Skötsel av gravar och kyrkogårdar

Ansvaret för skötsel av gravar och kyrkogårdar delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och dig som äger en gravrätt på kyrkogården. Här kan du läsa mer om detta samt hur kyrkogårdsförvaltningen hanterar grundskötsel och blomsterplantering.

Någon vattnar blommorna vid en grav med en vattenkanna i grön plast.

Hjälp med blomsterplantering

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig gärna med blomsterplantering. Planteringen görs i bevattningslådor som vi tillhandahåller så länge du har ett avtal. Du kan välja mellan två storlekar på plantering. Beställ senast den 15 april!

Frågor och svar om gravrätt

Vad innebär det egentligen att vara gravrättsinnehavare.