En höstfärgad kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkogårdar och begravningsplatser

I Sollefteå finns närmare 15 kyrkogårdar och begravningsplatser. De flesta ligger i anslutning till någon av våra kyrkor. Har du frågor som rör våra kyrkogårdar, frågor om till exempel gravskick, blomsterplantering, grundskötsel och gravrätt vänder du dig till Kyrkogårdsexpeditionen.

Vad är vad på kyrkogården?

Kistgravplats:

Den vanliga kistgraven, där innehavaren ansvarar för skötseln.

Urngravplats:

En gravplats för urnor där sten kan sättas upp. Innehavaren ansvarar för skötseln.

Minneslund:

Gemensamt gravområde för nedgrävning och spridning av aska. Ingen anhörig närvarar då askan sätts i marken. Det finns en gemensam plats för ljus och blommor.

Askgravlund:

Gemensam gravplats för aska. Anhöriga får närvara när askan sätt i marken och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Där finns gemensam plats för ljus och blommor.

Kistgravlund:

Gemensam gravplats för kistor. Anhöriga får närvara och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus.