Meny

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till våra anställda. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

Kontakta oss

Expedition hittar ni i Sollefteå församlingsgård

Öppettider
måndag 10-12
tisdag 10-12 samt 13-15
onsdag 10-12
torsdag 10-12 samt 13-15
fredag  10-12

med reservation för helgdagar/helgdagsaftnar

Adress

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå
Kyrkvägen 18
881 34 Sollefteå
0620-835 00
Mejl till: solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Övriga pastorat, församlingar i Sollefteå

Följande enheter ska bilda ett gemensamt pastorat

Varför bilda större pastorat?

Minskade intäkter

Grundorsaken finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll. Det kommer att betyda minskade intäkter i framtiden.
 

Högre krav

Samtidigt ställs högre krav på församlingar och pastorat: som arbetsgivare med personal- och arbetsmiljöansvar, som förvaltare av fastigheter och begravningsplatser och som ansvarig för ekonomi, administration, teknik och kommunikation. Det är personal- och kompetenskrävande uppgifter som i flera fall också styrs av lagar eller andra regelverk. Om inget görs finns risken att resurser går till förvaltning och administration på bekostnad av församlingarnas verksamhet.

 
Långsiktigt hållbar organisation

Med en gemensam organisation, som också kan bli långsiktigt hållbar, där flera församlingar solidariskt delar på resurserna och hjälps åt med administration och förvaltning vill vi säkra att gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkans sociala arbete och andra möten med församlingsbor kan bedrivas lokalt i varje församling.

Peter Axelsson

Peter Axelsson

Kyrkvaktmästare

Eva  Berglund

Eva Berglund

Församlingspedagog

Lisa Björklund

Lisa Björklund

Fritidsledare

Christer Dahlbäck

Christer Dahlbäck

Kyrkvaktmästare

Henrik Domeij

Henrik Domeij

Präst

Kristina  Hellberg

Kristina Hellberg

Församlingspedagog, Informatör

Peter Holmlund

Peter Holmlund

Kyrkvaktmästare

Åsa  Holmlund

Åsa Holmlund

Förvaltningsassistent, Expedition/Administration

Patric Johansson

Patric Johansson

Kyrkvaktmästare, Arbetsledare Vaktmästeri

Birgitta  Karlsson

Birgitta Karlsson

Lokalvårdare

Annika Lama-Sherpa

Annika Lama-Sherpa

Diakon

Jan Leiknes

Jan Leiknes

Fastighets- och kyrkogårdschef

Mariana  Lindberg

Mariana Lindberg

Personalhandläggare, Expedition/Administration

Charlotte Odelberg

Charlotte Odelberg

Kyrkoherde, Präst

Eva Rosell

Eva Rosell

Kantor

Evy Ruotimaa

Evy Ruotimaa

Ekonom, Expedition/Administration

Jonatan Sandberg

Organist

Berit Sjödin

Berit Sjödin

Församlingsvärdinna/Husmor

Annica Strindin

Annica Strindin

Präst

Annika Sundberg

Annika Sundberg

Fritidsledare