Meny

Anmäl dig till konfirmation

Livet är fullt av frågor. Vad är egentligen lycka? Vilket ansvar har jag för någon annan? Varför är det så orättvist? Finns Gud? Räcker det inte med att vara vacker på insidan? Vad är en bra människa? Är jag en bra människa?

Välkommen att anmäla dig till konfirmation 2021. Konfirmandtiden pågår under höst- och vårtermin 2020-2021. Träffarna sker någon söndag i månaden samt vid två läger i närområdet. Själva konfirmationen sker i Kristi himmelsfärdshelgen i maj 2021. Vi börjar den 20 september klockan 11.00. Då är du och din/dina vårdnadshavare välkomna till Sollefteå, Långsele eller Ådals-Lidens kyrka, ni väljer själva vilken kyrka som passar er. Där och då blir det gudstjänst och efteråt får ni mer information och har möjlighet att ställa frågor.

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera ovanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Sollefteå-Boteå pastorat, Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0620-835 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Eva  Berglund

Eva Berglund

Församlingspedagog

Pär-Jonas  Odelberg

Pär-Jonas Odelberg

Präst

Marthin Jönsson

Marthin Jönsson

Präst