Två arbetsklädda vaktmästare rätar till en gravsten på en kyrkogård.
Foto: Maria Svensk

Grundskötsel av grav

Har du en gravrätt som du inte själv kan sköta om? Kanske på grund av avståndet, hälsan eller andra orsaker. Då kan du välja att ingå ett gravskötselavtal för 200 kr/år. Då tar kyrkogårdsförvaltningen hand om grundskötseln.

I grundskötsel ingår följande service:

Den yta som räknas som gravrättsinnehavarens ansvar är cirka en kvadratmeter runt själva gravvården, det vill säga gravstenen, korset eller liknande. Övriga ytor ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för.

Om du väljer att ingå ett avtal om grundskötsel sköter kyrkogårdsförvaltningen även den del som är ditt ansvar. Det vill säga skötsel av gräs- och/eller grusyta, vår- och höststädning samt enkel justering av gravvård. Skötsel av rabatt ingår ej i grundskötseln. Vill du att vi tar ansvaret för blomplantering går det också att beställa.

vad kostar grundskötsel?

Avgiften för grundskötsel är 200: -/grav och år.

Är det här något nytt?

Fram till och med årsskiftet 2021 har några församlingar i Sollefteå pastorat valt att ta ansvar även för den del som varit gravrättsinnehavarens. Kostnaden har då gått på kyrkoavgiften, pengar som är öronmärkta för lokal församlingsverksamhet till exempel gudstjänster, körer, barnverksamhet, konfirmander, soppluncher och konserter och inte begravningsverksamhet.