Graninge församling

Graninge församling utgörs av bygderna kring Graningesjön, Hultsjön samt Ledingssjön. Riksväg 87 samt länsväg 331 går genom församlingen och kyrkan ligger i det gamla brukssamhället.