Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande dokument som berättar vad Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå är och vill vara i den bygd vi verkar. Den beskriver hur vi ser på vår grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Ladda ned församlingsinstruktionen som en pdf