Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande dokument som berättar vad Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå är och vill vara i den bygd vi verkar. Den beskriver hur vi ser på vår grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.