Boteå församling

Nedströms Ångermanälven, längst österut i pastoratet, ligger Boteå församling. En livaktig bygd med ett rikt föreningsliv och ett eget ”centrum” i Undrom. Boteå har till och med ett eget parlament. Boteå kyrka är, liksom många andra kyrkor efter Ångermanälven, medeltida och ligger på en höjd vid riksväg 334.

Verksamhet i Boteå församling