Meny

Arbetsledande komminister för pedagoger och musiker

En tjänst där du får kombinera din förmåga att leda och administrera med det prästerliga hantverket. Du arbetsleder präster och diakoner.

Vi erbjuder en tjänst där du får ansvaret att leda, följa och utveckla såväl kunniga medarbetare (14 personer) som den verksamhet de bedriver i församlingarna inom Sollefteå pastorat. Tjänsten är ny, liksom organisationen, så du är med om att bryta ny mark.

Du är inte främmande för att ta egna initiativ men har lyhördhet och tydlighet som mål i ditt ledarskap. Du har förmågan att lyfta och uppmuntra medarbetare för verksamhetens bästa. Den administrativa delen som schemaläggning, budget och verksamhetsplanering är inget du ryggar inför. Tjänsten innebär inte att du förlorar den direkta kontakten med församlingslivet då du tjänstgör regelbundet i gudstjänster och kyrkliga handlingar inom pastoratet.

Du är organisatoriskt direkt underställd kyrkoherden och ingår ledningsgrupp. Tjänsteställe är Sollefteå.

Kyrkoherdeutbildning eller motsvarande erfarenhet av arbetsledning är meriterande. Körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning för att verka i våra bygder.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan samt sedvanliga ansökningshandlingar
senast 13 september till
Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå
Kyrkvägen 18
881 34 Sollefteå
Vi tar gärna emot ansökan via e-post solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Ytterligare information:
Kyrkoherde Charlotte Odelberg 0620-835 60, från och med vecka 34
Personalhandläggare Mariana Lindberg 0620-835 19, från och med vecka 30

Facklig kontakt:
KyrkA: Håkan Stiberg 063-51 71 11, 070-224 78 43

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

sollefteå pastorat

Sollefteå pastorat blir verklighet vid årsskiftet och utgör då, i geografin, samma område som Sollefteå kommun. Tillsammans är vi tolv församlingar. Den nya personalorganisationen är beslutad och det blivande pastoratets kyrkoherde står redan vid rodret. För att hitta rätt personer till chefspositionerna, till de nya roller som organisationen kräver samt fylla ett par luckor, utlyses härmed inte mindre än åtta tjänster. Processen har till övervägande del präglats av nyfikenhet, spänning och en vilja att göra det till något riktigt bra. Nu är vi nyfikna på vad du kan tillföra. Välkommen att bli en del av oss. Läs mer om processen och bygden här nedan.

Det här är Sollefteå 

Sollefteå är en vidsträckt kommun med familjevänlig och trivsam stämning samt goda möjligheter till friluftsliv. Här avlöser skogar, älvdalar och jordbruksbygd varandra. Här vandrar älgar, hoppar laxar, spelas världsmusik och kraften kommer från såväl vattnet som från människorna på plats. Inom rimligt avstånd hittar du såväl kustbygd med världsarvsstatus, liksom fjällvärld. Här finns det mesta av social service till exempel sjukhus, gymnasium, ett rikt kulturliv och invånare fulla av drivkraft. Vi är inte rädda för att ta saken i egna händer.