Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

VALPROGRAM KYRKOVALET 2021

Det övergripande målet för socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan är att slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde

Våra tolv församlingar i vårt nya pastorat,är grunden för vår verksamhet. Vårt mål är att öka engagemanget bland församlingsborna genom sitt deltagande, utveckla verksamheten särskilt inom diakoni, barnverksamhet, musik och kör-verksamhet. Välkomna externa kulturarrangörer.

Vi socialdemokrater skall verka för att medel tillförs enligt församlingarnas önskemål.

Våra kyrkogårdar, besöks av i stort sett alla medborgare, de är en del av vårt kulturarv och skall vårdas och hållas öppna och välkomnade. Alla ska känna att det är nära till kyrkan. 

Den öppna folkkyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenska modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. Vi skall verka för att pastoratet bidrar med motsvarande en procent av kyrkoavgiften till internationell solidaritet. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar, inte bara dem som ofta deltar i gudstjänstlivet, utan alla som bor inom församlingen.

Mot detta synsätt står en annan inriktning, där kyrkan i stället ska sluta sig från omvärlden och rikta sitt fokus inåt. Det finns de som vill vrida klockan tillbaka, där människans lika värde och rätt ifrågasätts, och där rätten för varje individ att finnas helt och fullt sätts i fråga. En kyrka där olika sexuella läggningar inte respekteras och där kvinnor och mäns lika värde ifrågasätts.

Vi socialdemokrater skall verka en god och säker arbetsmiljö och personalpolitik i hela pastoratet. Vi vill också främja en kompetensutveckling där anställda tillsammans med oss förtroendevalda. utvecklar den grundläggande uppgiften.

Sollefteå pastorat har en god och stabil ekonomi.

Vi hoppas att vi får förtroendet att leda kyrkofullmäktige de kommande fyra åren. Varje röst är viktig för oss.

Kandidater

1. Sven Erik Bodén 74 år Sollefteå
2. Susanne Lindahl 61 år Junsele
3. Sten Lönn 79 år Sollefteå
4. Marie-Louise Andersson 77 år Undrom
5. Mikael Sjölund 51 år Helgum
6. Eva Fors 70 år Ed
7. Jan-Petter Olsson 41 år Näsåker
8. Elsy Lidblom 71 år Långsele
9. Anders Vestin 74 år Sollefteå
10. Birgitta Forsberg 71 år Sollefteå
11. Peder Ragnarsson 50 år Näsåker
12. Marie Solin 45 år Sollefteå
13. Magnus Henriksson 52 år Graninge
14. Gerd Ågren 52 år Sollefteå
15. Jan Lundberg 64 år Sollefteå
16. Laila Lindholm 57 år Sollefteå
17. Curt Noppa 76 år Sollefteå
18. Mona Könberg 81 år Sollefteå
19. Mikael Eriksson 60 år Sollefteå
20. Ann-Christine Norman 67 år Junsele
21. Åke Johansson 71 år Sollefteå
22. Monica Sehlin 73 år Ed
23. Morgan Nordin 43 år Sollefteå
24. Ulla-Britt Lindgren 74 år Sollefteå
25. Jens Lindman 67 år Ed
26. Marianne Wasend 76 år Sollefteå
27. John Åberg 49 år Sollefteå
28. Madelén Holgersson 40 år Långsele
29. Lars Göran Söderman 76 år Sollefteå
30. Eva Persson 75 år Sollefteå
31. Gudrun Svensson 71 år Näsåker
32. Åsa Nilsson 48 år Långsele
33. Caroline Planelid 33 år Junsele
34. Roger Strandberg 57 år Näsåker
35. Ingrid Vestin 75 år Sollefteå
36. Åsa Sjödén 51 år Näsåker
37. Elisabeth Holgersson 63 år Edsele

Några personer står i kö i en vallokal.

Kyrkovalet i Sollefteå pastorat

Här kan du läsa om hur du som medlem kan påverka Svenska kyrkan. Såväl lokalt i Sollefteå pastorat som på regional och nationell nivå. Den 21 september 2025 är det kyrkoval nästa gång.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.