Foto: Anders Stjernberg

Ramsele kyrka

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och konserter samt sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32.