Foto: Frida Larsson

Om Solberga pastorat

Många träffpunkter för små och stora. Mötesplatser för glädje och stillhet, växt och mognad - med engagerade människor, goda samtal, sång och musik, ett rikt och varierat gudstjänstliv - det är våra församlingar.

HÄR...

Här möts västkusttradition och influenser från nyinflyttade från storstaden. Här stänker salt havsvatten på köksfönstret. Och här fiskas makrill, hummer och vitling, på åkrarna vajar sädesslagen efter vinden av pendeltågen. Här slår historiens vingslag.

VAR?

Vårt pastorat sträcker sig från Tjuvkil vid Marstrandsvägen upp till Stora Höga på gränsen till Stenungsund. I väster gränsar det till Hakefjorden och i öster är en stor del av Svartedalens vackra naturområde en del av våra församlingar

KYRKOR

Vi har fyra kyrkor: Solberga, Jörlanda och Kyrkans hus i Stora Höga och Hålta. Våra kyrkorna med kringliggande kyrkogårdar har sitt ursprung i 1100-talet. Granne med våra tre Guds hus står sneda ladugårdar med flagande färg, nybyggda villor, åker och skog. Våra församlingar präglas av en livlig verksamhet kring kyrkor och församlingshem. På olika sätt vill vi förmedla den glädje och trygghet vi har funnit i tron på Herren Jesus Kristus. Välkommen att läsa vidare om våra församlingar, vårt gudstjänstliv och vår verksamhet.

UPPDRAGET

Här längs Bohuskusten har Solberga kyrkliga samfällighet sitt uppdrag. Som ett pastorat i Göta Älvdalens kontrakt, som kontrakt i Göteborgs stift, som stift i Svenska kyrkan, som en del i församlingsbornas liv och vardag - i stort och i smått. Svenska kyrkan i Solberga pastorat vill på olika sätt sprida kunskap och glädje, trosvisshet och tröst genom vårt fyrfaldiga uppdrag: gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Det är ett stort och viktigt uppdrag som vi tar på allra största allvar. Om du vill läsa mer om hur vi tar oss an vårt uppdrag kan du bläddra här på hemsidan, eller läsa vår församlingsinstruktion - det dokument som berättar om vad vi anser att det är viktigt att vara och göra på vår plats på jorden. 

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

dator, tangentbord, expedition

Råd och nämnder

Vi är med och leder församlingen. Planerar, förvaltar byggnaderna, tänker kring mål och uppdrag, beslutar om budget, och mycket annat. Vi engagerar oss även i församlingsarbetet, deltar i våra gudstjänster, och träffas och har trevligt. Kontakta oss gärna!

Välkommen som medlem

Som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Verksamheter för alla åldrar

Vill du prata om Gud med andra? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? Här kan du läsa mer om vår verksamhet - välkommen!

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!