Foto: Frida Larsson

Om Solberga pastorat

Många träffpunkter för små och stora. Mötesplatser för glädje och stillhet, växt och mognad - med engagerade människor, goda samtal, sång och musik, ett rikt och varierat gudstjänstliv - det är våra församlingar.

HÄR...

Här möts västkusttradition och influenser från nyinflyttade från storstaden. Här stänker salt havsvatten på köksfönstret. Och här fiskas makrill, hummer och vitling, på åkrarna vajar sädesslagen efter vinden av pendeltågen. Här slår historiens vingslag.

VAR?

Vårt pastorat sträcker sig från Tjuvkil vid Marstrandsvägen upp till Stora Höga på gränsen till Stenungsund. I väster gränsar det till Hakefjorden och i öster är en stor del av Svartedalens vackra naturområde en del av våra församlingar

KYRKOR

Vi har fyra kyrkor: Solberga, Jörlanda och Kyrkans hus i Stora Höga och Hålta. Våra kyrkorna med kringliggande kyrkogårdar har sitt ursprung i 1100-talet. Granne med våra tre Guds hus står sneda ladugårdar med flagande färg, nybyggda villor, åker och skog. Våra församlingar präglas av en livlig verksamhet kring kyrkor och församlingshem. På olika sätt vill vi förmedla den glädje och trygghet vi har funnit i tron på Herren Jesus Kristus. Välkommen att läsa vidare om våra församlingar, vårt gudstjänstliv och vår verksamhet.

UPPDRAGET

Här längs Bohuskusten har Solberga kyrkliga samfällighet sitt uppdrag. Som ett pastorat i Göta Älvdalens kontrakt, som kontrakt i Göteborgs stift, som stift i Svenska kyrkan, som en del i församlingsbornas liv och vardag - i stort och i smått. Svenska kyrkan i Solberga pastorat vill på olika sätt sprida kunskap och glädje, trosvisshet och tröst genom vårt fyrfaldiga uppdrag: gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Det är ett stort och viktigt uppdrag som vi tar på allra största allvar. Om du vill läsa mer om hur vi tar oss an vårt uppdrag kan du bläddra här på hemsidan, eller läsa vår församlingsinstruktion - det dokument som berättar om vad vi anser att det är viktigt att vara och göra på vår plats på jorden.