Foto: IKON

Välkommen i Allhelgonatid!

Nyhet Publicerad Ändrad

Allhelgonatiden är en tid att minnas de som gått ur tiden. Våra kyrkor är öppna för ljuständning under fredagen den 2 november då det bjuds på kaffe och kaka. Under helgen blir det musik- och minnesgudstjänster. Varmt välkommen!

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.