Foto: Pmb Media & Design

Mötesplats

Välkommen till inspirerande temadagar och -kvällar i våra församlingar som vänder sig till alla intresserade.

Här kan du snart läsa om vårens mötesplatser.