Gloriamässan

Söndagen 24 februari kl. 17.00 i Hålta kyrka. Vi firar mässa med den vackra musiken ur Tore W. Aas "Gloria" som han skrev för Oslo Gospel Choir. Kyrkokören, solister och musiker medverkar.