gemenskapsträff
Foto: PBM media /IKON

En tro som bär

Sång, musik och ord med Anita och Tomas Granath under gemenskapsträffen i Hålta den 28 november.

TID: 11.00

PLATS: Hålta församlingshem

KOSTNAD: 25 kr för smörgås och kaffe