Besök från Lettland

Tisdag 18 juni kl. 19.00 i Solberga kyrka. Biskop Hans Jönsson från Lettlands evangelisk-lutherska kyrka berättar om att vara kyrka i Lettland. Enkel förtäring till självkostnadspris.