Två person vilar på varsin bänk i solen.
Foto: Gustav Hugosson /Ikon

Övning i medkänsla

I de flesta andliga traditioner är omsorgen om andra central. Modern lyckoforskning visar dessutom att en människa mår bra av att hjälpa och vara vänlig mot andra.

Se någon i ögonen

Ge någon full uppmärksamhet en stund genom att se honom eller henne i ögonen medan ni pratar. Ögonkontakt skapar närvaro och känsla av att vara sedd. 

Försök förstå

Sansa dig en stund när du scrollar i sociala medier. Lägg en stund på att försöka förstå innan du skriver en upprörd kommentar. Eller sitt ner en stund med någon som du inte håller med och försök förstå i stället för att övertyga.

Hjälp en främling

Var lite uppmärksam på människor i omgivningen som verkar behöva hjälp. Gå inte bara förbi den trötta föräldern med barnvagn på bussen eller barnet som inte når upp till pantautomaten.

Säg ifrån!

Reagera när du ser enskilda personer eller grupper behandlas orättvist. Bli medlem i en förening, eller kyrka, så fler tillsammans kan driva opinion, påverka samhället och politiker.

Be för andra

Känns det väl utmanade att göra som Jesus föreslog och be för dina fiender? Börja med att be för, eller tänka gott om, människor du bara har lite svårt för. Kanske en om dagen.

Ulrika Ljungblahd, tidningen Spira

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Matteusevangeliet 7:12