Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kloster och kommuniteter

Inom Svenska kyrkan finns kloster och kommuniteter av olika tradition. Deras aktivitet varierar, men flera anordnar med jämna mellanrum retreater, kurser och försäljning av olika slag.

Kontaktuppgifter

Här hittar du aktuella kontaktuppgifter till de kloster som tar emot gäster och har övernattningsmöjligheter.

Helige Franciskus Systraskap

Helige Franciskus systraskap är en av Svenska kyrkans kommuniteter. Systrarna är inspirerade av Franciskus av Assisi och Klara av Assisi och lever enligt samma livsregel som franciskansystrar i den katolska kyrkan.

Adress: Klaradals kloster: Lindåsvägen 22, 443 45 Sjövik.
Telefon: 0302-432 60
E-post Klaradals kloster
Webbplats Klaradals kloster

Linköpings kloster

Linköpings kloster är ett kloster mitt i Linköping, med anknytning till katedralens böne- och gudstjänstliv.

Adress: Linköpings kloster, Kungsgatan 36, 582 18 Linköping
Telefon: 013-47 41 101
E-post Linköpings kloster
Webbplats Linköpings kloster

Mariadöttrarna av den Evangeliska Mariavägen

Systrarnas uppdrag är att göra Herrens moder Maria känd, älskad och ärad – och att bära fram och uppenbara budskapet från Gud till världen: att frälsningen är vunnen. De följer sitt uppdrag genom att leva försoningens och kärlekens väg (Joh. 13). Systrarna lever i små öppna hem i Sverige, Danmark och Finland.

Mariadöttrarna i Enköping
Adress: Mariagården, Vallby, 745 98 Enköping
Telefon: 0171-811 47
Webbplats Mariadöttrarna av Den Evangeliska Mariavägen

Uppståndne Frälsarens Systraskap

Systrarna bor i en nedlagd skola, belägen mittemot Överselö medeltida kyrka. Klosterfamiljen är en gemenskap vars grundval utgörs av de benediktinska principerna – stabilitet, daglig omvändelse och bättring, lydnad, fattigdom och kyskhet.

Dess medlemmar söker förverkliga Guds kallelse till ett liv i systrakärlek och bön, där de dagliga uppgifterna inordnas i en balanserad rytm av tidegärdsbön, arbete, vila och andlig läsning, i en lantlig miljö präglad av enkelhet och stillhet. Systrarna bedriver gästverksamhet i liten skala och deltar i församlingslivet på många olika sätt.

Adress: Överselö Klostergård, 645 96 Stallarholmen.
Telefon: 0152-411 16

Läs mer om de Uppståndne Frälsarens Systraskap i Dagen

Östanbäcks kloster

Östanbäcks kloster är ett manligt kloster under Benedikts regel i Svenska kyrkan. I ljusboden säljer munkarna egentillverkade ljus, lokalt hantverk och smide. Bland annat tillverkar de påskljus och olika slags andaktsljus och ljusstakar.

Adress: Östanbäcks kloster, 733 96 Sala
Telefon: 0224-250 88
E-post Östanbäcks kloster
Webbplats Östanbäcks kloster

Kommuniteternas ställning i Svenska kyrkan

"I många evangeliska kyrkor i olika länder har människor, som vigt sina liv åt Kristus, känt en kallelse att leva i förpliktande gemenskap. De har bildat kommuniteter och kloster, som många gånger blivit till stor välsignelse för det andliga livets fördjupning, det kristna tjänandets förnyelse och som tecken för kyrkans synliga enhet."

- Uttalande från biskopsmötet 17 jan 1990

Inom biskopsmötet finns en arbetsgrupp bestående av biskoparna Eva Brunne och Fredrik Modéus samt biskopsmötets sekreterare Joel Ingmarsson som har till uppgift att bidra till fortsatta samtal om kommuniteranas ställning i Svenska kyrkan. 
Klicka här för mer information och kontakt