Sofiakören

Sofiakören är en blandad kör som har en bred repertoar med fokus på sakral musik. För dig med körvana och god notläsningsförmåga.

Sofiakören är en blandad kör med 40 medlemmar. Körmedlemmarna är vana körsångare med god notläsningsförmåga. Kören sjunger en mycket blandad repertoar med tonvikt på den sakrala musiken. Vi sjunger i två-tre högmässor i Sofia kyrka och har en–två större konserter per termin.

Vi har ett tonbildningsprojekt som pågår under terminerna. Det betyder att vi regelbundet får jobba med en sångpedagog, som hjälper oss att utveckla vår sångteknik.

Sofiakören leds av musikdirektör Åsa Burman Laxvik, som är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm. 

Vill du provsjunga, komma och lyssna eller veta mer kan du kontakta:
Åsa Burman Laxvik, tel  070-313 28 23.

Torsdagar kl 18.30-21 i Körsalen, Församlingshuset på Borgmästargatan 11