Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sofia församling Besöksadress: Borgmästargatan 11, 11629 Stockholm Postadress: BOX 11037, 10061 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6153100 E-post till Sofia församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtal och stöd

Medmänsklig omsorg om människor

Behöver du prata med någon om din tro, din livssituation, dina relationer eller din ekonomi. Har du kört fast? Vill du ändra på något för att komma vidare? Har du en jobbig känsla, en tanke som stör eller bara behöver prata med någon? I Sofia församling finns möjlighet att träffa präster och diakoner för själavård, stöd- och rådgivningssamtal. Samtalet bygger på en förtroendefull relation mellan dem som samtalar. Man kan träffas för ett eller flera samtal. Alla enskilda samtal omfattas av tystnadsplikten* och är kostnadsfria.

Kontakta någon av våra präster och diakoner.  

* Vad innebär tystnadsplikt?
Tystnadsplikt och sekretess innebär att exempelvis läkare, lärare, poliser, diakoner, advokater och psykologer inte får informera om människor de arbetar med mot deras vilja. De har dock skyldighet att vända sig till polis om det framkommer att brott har begåtts som skulle kunna ge två års fängelse eller mer och när barn far illa. Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt, det innebär att det som sägs vid bikt och vid uttalad enskild själavård inte får yppas för någon inte ens i domstol.

 

stödsamtal/själavård

Är till för dig som vill samtala om trosfrågor, din livssituation, dina relationer, en livskris, en sorg eller något annat. Det handlar ofta om att i samtal bearbeta det du bär på. Att få uttrycka sina tankar och upplevelser i ord kan vara ett sätt att göra tillvaron mer begriplig. Att få pröva sina tankar kring olika alternativa sätt att handla i framtiden skapar möjlighet för reflektion. Prästen och diakonen tror på Gud, har kristna värderingar och räknar med Guds närvaro i liv och död. Om du önskar kan samtalet avslutas med bön.

 

Kontakt Södermalm

Anna-Lena Björk präst 08-615 31 11

Elin Engström präst 08-615 31 03

Adrienne Riddez präst med inriktning mot ungdomar samt HBTQ 08-615 31 19

Marie-Louise Riise präst 08-615 31 13

Minna Johansson diakon 08-615 31 09

Maria Sterner diakon 08-615 31 18


Kontakt Hammarby Sjöstad

Åsa Jakobsson präst och KBT-terapeut 08-615 31 55

Marcus Lundberg Smith präst 08-615 31 08

Göran Runa diakon 08-615 31 35

samtal i grupp

Ibland kan det vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. I en samtals- eller självhjälpsgrupp träffas människor kring ett gemensamt ämne. I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv.

Regelbundet startar det nya grupper för dig som mist någon genom döden.

 

Kontakt Södermalm

Maria Sterner diakon 08-615 31 18

Minna Johansson diakon 08-615 31 09


Kontakt Hammarby Sjöstad

Göran Runa diakon 08-615 31 35

fondhantering

För dig som bor i Sofia församling finns det möjlighet att söka fondmedel.

 

Ekonomiskt bidrag delas ut från församlingens fonder. Det är en tillfällig hjälp som baseras på och prövas mot vilka behov du har. Vi delar inte ut akuta medel utan genomför alltid en behovsprövning först. Vi vill främst erbjuda stöd till självhjälp. Två gånger per år kan du ansöka om fondmedel. 

Ladda ner blanketten samt följebrevet för fondansökning och skicka in blanketten senast 30/4 och 31/10 till:

Fondkommittén Sofia församling
Box 11037
100 61 Stockholm

 

För mer information:


Kontakt Södermalm

Maria Sterner diakon 08-615 31 18

Minna Johansson diakon 08-615 31 09


Kontakt Hammarby Sjöstad

Göran Runa diakon 08-615 31 35

bikt

Du som vill bikta dig kan i samtal med en präst bekänna inför Gud det som du bär på, eller sådant som du misslyckats med i livet och ångrar, och få ta emot Guds förlåtelse. Prästen har absolut tystnadsplikt*.

 

Kontakt Södermalm

Anna-Lena Björk präst 08-615 31 11

Elin Engström präst 08-615 31 03

Adrienne Riddez präst med inriktning mot ungdomar samt HBTQ 08-615 31 19

Marie-Louise Riise präst 08-615 31 13

 

Kontakt Hammarby Sjöstad

Åsa Jakobsson präst och KBT-terapeut 08-615 31 55

Marcus Lundberg Smith präst 08-615 31 08

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans Familjerådgivning
Kyrkans familjerådgivning vill vara en plats där ni/du i lugn och ro får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i relationen. Förfrågningar och tidsbokning: Tel: 08-615 11 70

http://www.kyrkansfamiljeradgivning.org/