Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Österlinds stipendium

Nu finns möjlighet att nominera kandidater till Sofia församlings musikstipendium på 10 000 kr till Carl-Axel Österlinds minne.

Mottagaren av stipendiet ska vara en person, gärna musikstuderande, som är kopplad till Sofia församlings musikverksamhet. Stipendiet ska ses som en uppmuntran till fortsatta musikaliska studier eller musikaliskt engagemang på annat sätt.

Vill du nominera en kandidat? Skicka ett mejl med en motivering till kyrkoherde Johanna Öhman senast den 31 oktober 2020.

Stipendiet delas ut i slutet av året.