Foto: Tommie Sewón

Kulturscenen Glasrummet

I Sofia kyrka finns Glasrummet, en scen för kultur i olika former.