Förtroendevalda

Sofia församlings förtroendevalda 2018-2021

KUNGÖRELSE

SOFIA FÖRSAMLINGS KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder tisdagen den 25 maj 2020 kl. 19:00 i församlingssalen.

Ledamöter deltar digitalt, för besökare gäller FHMs restriktioner om max 8 deltagare i fysisk samling med säkra avstånd.

Huvudärende:
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020

Kyrkorådet

Sofia församlings kyrkoråd under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Sofia församling. Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2022-01-01 - 2025-12-31

Valnämnden

Valnämnden i Sofia församling under mandatperioden 2022-2025.