Vingslag sommar 2020

VINGSLAG

Här kommer sommarens VINGSLAG.

Sommarens nummer innehåller många förändringar. Den största förändringen är, att vi valt att under dessa corona-tider göra ett enklare Vingslag som tillhandahålls elektroniskt på vår hemsida och via sociala medier.

Samtidigt, förbereder vi oss på samarbetet och i förlängningen samgåendet med Ulricehamn och Redväg. Det kommer ju också att medföra ett gemensamt blad från 2022, och kanske redan under 2021. Vi är av den anledningen också extra glada att ha haft med oss Jenny Nyberg, kommunikatör vid Ulricehamns Pastorat, i att skapa vårt elektroniska sommarnummer av Vingslag.

Att sommarnumret är mindre i omfattning är ju också ganska självklart, eftersom mycket av verksamheten gått på lågt varv under våren. En del glädjestunder finns ju, och om en del av dessa berättar vi om i Vingslag. Troligen får vi mer att berätta i höstens nummer, då vi kan känna av en viss stabilisering av läget och där allas nya sätt att mötas, arbeta och vara på, nu börjar bli ny rutin. Därmed kan delar av verksamheten på ett säkert sätt återupptas successivt, givetvis alltid i harmoni med Folkhälsoinstitutets rekommendationer.

 

Vingslag kommer givetvis att finnas i samtliga våra kyrkor för den som vill ha ett tryckt exemplar. Det går också att beställa ett från vårt kansli.

Vi likväl som alla andra, längtar efter att kunna lägga corona-oron bakom oss, så redan nu och under tiden, arbetar vi för att göra ett höstnummer av Vingslag som skickas ut i vanlig ordning. Men vi får se vad framtiden har för planer för oss när vi närmar oss hösten.

 

Väl mött, och ha en fantastisk sommar !