Murums kyrka
Foto: Hanna Andersson

Murums kyrka

Murums kyrka ligger vackert vid skogens rand på en höjd. Björkar och pilträd växer kring stenmuren som omgärdar kyrkogården och här och där finns bänkar utsatta.

I arbetet med att resa den nya Murums kyrka som stod färdig år 1850, delgavs samtliga församlingsbor dagsverken - kvinnornas roll var att älta murbruket smidigt, detta gjorde de genom att helt enkelt trampa massan medgörlig och stark. Murums kyrka är lite speciell med sina påmålade urntavlor på tornet, vars tak beskrivs som en "stympad pyramid", en bra beskrivning. I foldern om Murums kyrka kan ni läsa mer, om backstugusittarnas påvra situation, kyrkans interiör och exteriör samt om den gamla frälsesläkten från Västergötland - Ätten Uggla, vars porträttgravhällar finns inmurade i väggen till kyrkan.

Samtliga foldrar över Södra vings Pastorats kyrkor är rika på fotografier, ortsnära historier och spännande detaljer ifrån de speciella, symbolrika och laddade byggnader som våra sockenkyrkor är.

Beskrivning av Murums kyrka