Pastoratets alla kyrkor, svartvit illustration
Foto: Lars-Eric Bernvill

Kontakta oss

Besöksadress: Kyrkans Hus, Boråsvägen 5, 523 74 Hökerum

Telefonnummer Växel: 0321-53 11 40 

Expeditionstid: måndag till torsdag 10.00-12.00

Webadress: www.svenskakyrkan.se/sodraving

Facebook: www.facebook.com/sodraving

Epost: sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

Präster: 

Kyrkoherde Lars Kempe, tel: 0321-53 11 41, epost: lars.kempe@svenskakyrkan.se

Vik.komminister Bengt Merhamre, tel:076-362 65 20

Kantorer: 

Kyrkokantor Jimmy Sjölund, tel: 0321-53 11 44, epost: jimmy.sjolund@svenskakyrkan.se

Kontor:

Ekonomi- och fastighetsadministratör Mimmi Ferdinius, tel: 0321-53 11 46, epost: mimmi.ferdinius@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare:

Pija Andersson, tel: 0321-53 11 49

Anne Davidsson, tel: 0321-53 11 50

Nilika Lundell, tel: 0321-53 11 51

Vaktmästare: 

Jan Barck, tel: 0321-53 11 45, epost: jan.barck@svenskakyrkan.se.

Malin Johansson, tel: 0321-53 11 54, epost: malin.johansson@svenskakyrkan.se.

Maria Claesson, tel: 0321-53 11 43, epost: maria.e.claesson@svenskakyrkan.se

 

Kyrkorådet: 

Ordförande Kurt Tisell, tel: 070-536 95 21

Vice ordförande Bengt Johansson, tel: 033-27 51 05, 073-809 30 95

Södra Vings församling: 

Södra Vings Kyrka 

Södra Vings Kyrkans Hus 

Sockenkyrkor: 

Härna kyrka, Fänneslunda-Grovare kyrka, Varnums kyrka

Hällstads församling: 

Hällstads kyrka

Hällstads församlingshem

Sockenkyrkor: 

Murums kyrka, Möne kyrka, Kärråkra kyrka