Coronaviruset och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Läs om hur Södra Vings pastorat anpassar sin verksamhet under rådande omständigheter.

Vi tar oron för coronaviruset på allvar. Med hänsyn till varandra uppmanar vi dig därför att stanna hemma vid minsta lilla symptom på luftvägsinfektion. Vi ber alla att ta ansvar för sin egen smittspridning.

HÄR finns en länk till Svenska kyrkans nationella sida med information om det nya coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet. Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Om du är orolig men frisk är du välkommen till din församling.
Verksamheten inom Södra Vings pastorat anpassas efter den information vi får genom Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under rådande omständigheter är det särskilt viktigt att visa omsorg om våra medmänniskor. För samlingar som Södra Vings pastorat kommer att bedriva innebär det:

 • Vi skakar inte hand med varandra
 • Vi kramar inte varandra
 • Håll en fysisk distans på mer än en armlängds avstånd
 • Hosta eller nys i armvecket
 • Var noga med din handhygien

Tack för visad hänsyn!

Vi har beslutat att ställa in följande aktiviteter:

 • Samlingar på Hökerumsgården.
 • Våffelcafe
 • Kåpan
 • Vuxenkörer 

Förändringar i pågående grupper:

 • Deltagare i verksamheten (inkl. ledare, kyrkvärdar etc.) som tillhör en riskgrupp, som är över 70 år eller som uppvisar även lätta sjukdomssymptom uppmanas att stanna hemma.
 • Smörgåsfika i barngrupperna förbereds i förväg under noggrann handhygien (färdigberedda smörgåsar).
 • Barn- och ungdomsverksamheten pågår som vanligt men med stor försiktighet runt hygien och social närhet. Vings Café är inställt tills vidare.
   

Informationen och restriktionerna enligt ovan kan komma att ändras.

Ta hand om varandra. Visa på värme och gemenskap när vi kan.

Håll ut! Det kommer att bli bättre!

Har du frågor eller känner du dig orolig?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177 och följa de anvisningar du får.

Om du är orolig är du välkommen att ringa Södra Vings pastorat 0321-53 11 40 växeln. Du kan även kontakta vår Kyrkoherde Lars Kempe 0321-53 11 41 eller vik. Komminister Bengt Merhamre 0763-62 65 20.

Kyrkans samtalsmottagning i Ulricehamns kommun samt präster och diakoner i församlingarna finn tillgängliga för samtal.
Samtalsmottagningen nås på 0321-688 300 och pastorsexp på 0321-299 60 eller 299 66.