Vi söker gravrättsinnehavare

Södra Tjusts pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i pastoratet.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller de som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till.
Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med
en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
På anslagstavlorna på kyrkogårdarna samt här nedan finns en förteckning
över de gravplatser som försetts med skyltar.
Du kan också läsa mer här www.svenskagravar.se.

Om du gör anspråk på att vara gravrättsinnehavare
ska du kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.
Expeditionen har telefon 0490-842 06
måndag-fredag kl. 09.00-12.00 och 13.30-15.30 (ej fredagar)
OBS! onsdagar endast 13.30-15.30.

Vår besöksadress är Hornsvägen 30 och brev skickas till:
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Kontakt ska tas senast 2022-12-31.
Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns det risk att
gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen.
Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltade gravar:

Gamla Kyrkogården, Västervik
Kvarter   Gravnummer   Senast gravsatt  
01           0204               Harriet Törnvall       1922 - 2010
01           0582               Karin Lindholm        1906 - 1979
01           0586               Anna Green                        - 1967
04           0977               Fridolf Gustavsson            - 1966
05           0949               Mabel Olsson          1904 - 1997
06           0531               August Klasson       1897 - 1975    

Nya Kyrkogården, Västervik
Kvarter   Avdelning   Gravnummer   Senast gravsatt  
02           03              2275B              Anton Andersson 1895 - 1970
08           02              0095 
08           02              0105
09           UE              0384                Peder Clason         1943 - 2017  

Misterhult, Gamla Kyrkogården
Avdelning   Gravnummer   Senast gravsatt  
A                 0150-151       Anna Lovisa Claesson 1837 - 1929
B                 0017-18         Sven-Petter Claesson 1875 - 1959

Misterhult, Stora Kyrkogården
Avdelning   Gravnummer   Senast gravsatt  
G                 0010-11         Efraim Carlsson 1879 - 1959

Ankarsrums kyrkogård
Kvarter   Gravnummer   Senast gravsatt  
A             0111-112       Elin Johansson      1897 - 1963
H             0165-166       Helge Andersson 1897 - 1986

Hallingebergs kyrkogård
Kvarter   Gravnummer   Senast gravsatt  
C             0123-124       Frida Edmark   1893 - 1973

Blackstads kyrkogård
Kvarter   Gravnummer   Senast gravsatt  
B              0285-286     Edit Svensson 1909 - 1995

Hjorteds kyrkogård
Kvarter   Gravnummer   Senast gravsatt  
D             0301-302      Elise Alexandra Nilsson 1909 - 1992