Körer i Hjorted

Det är roligt att sjunga i kör, kom gärna på någon av våra övningar! Ta ton - tillsammans :)

Minivox klass 1-4
Måndagar klockan 15.00- 15.30

Mix Vox klass 5-7
Måndagar klockan 15.45-16.15

Kyrkokören
Måndagar klockan 19.00-20.30

För ytterligare information

Jenny Larsson

Jenny Larsson

Södra Tjusts pastorat

Kantor