Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vandringar och ritter

Svenska kyrkan i Södra Tjusts pastorat erbjuder vandringar och ritter med fokus på livsfrågor. Vi samtalar och reflekterar över viktiga ämnen som angår oss alla.

Kortare eller längre föreläsningar kan också ingå. Innehåll och inriktning kan utformas efter behov och önskemål.

Vi vänder oss till privatpersoner, arbetsplatser, skolor, organisationer och föreningar.

Vandringarna och ritterna varierar i längd från en halvdag upp till flera heldagar.

Vandringarna äger rum främst i Södra Tjusts pastorat men kan även förläggas på andra platser i Sverige och utomlands.

Vandringarna som riktar sig till arbetsplatser, organisationer och föreningar utgår i första hand från tre teman:

Mål – Visioner
Förändring – Utveckling
Bemötande - Respekt

Vi har även vandring med häst, vilket innebär att vi vandrar och hästarna finns med under hela vandringen och bär mat och packning.

Ritterna sker främst i samverkan med Haurida Skogshästsafari utanför Aneby. Vi rider turridning på lugna, trygga nordsvenska hästar. Man behöver ingen ridvana för att delta. Vi anpassar ritten efter deltagarna. Viktgräns är 90 kg.

Vi erbjuder också Hästunderstödd själavård, enskilt eller i grupp. Själavård är kyrklig omsorg om människans kroppsliga, själsliga och andliga välbefinnande. Vi tar hjälp av hästarna för att ta upp sådant som vi på något sätt vill få hjälp med eller prata om.  Det kan gälla vad som helst i livet. Vi har tillfällen då vi särskilt fokuserar på sorgbearbetning.

För mer information och anmälan

Karin Sanell

Södra Tjusts pastorat

Präst - komminister