Meny

Val av gravplats

Idag är kremering vanligare än jordbegravning. Väljer man att kremeras innebär det att kistan förs till ett krematorium och sedan tranporteras askan tillbaka till pastoratet för gravsättning. Askan ska sedan gravsättas inom ett år. Vi tillhandahåller flera gravsättningsalternativ:

En urngravplats är avsedd för 9 urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förlängas. Urnan ska vara av lätt förgängligt material. 

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 6 urnor (Urnan ska vara av lätt förgängligt material). Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förlängas. 

Minneslund är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område.

Askgravlund är ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättningen sker utan gravrätt.  Urnan ska vara av lätt förgängligt material.  

Askgravplats är ett alternativ till att välja en urngravplats dock med restriktioner och begränsningar avseende gravanordningens utsmyckning och skötsel. Det finns plats för 1-3 urnor. Upplåtelsetiden är 25 år som kan förnyas. Urnan ska vara av lätt förgängligt material. 

Spridning av aska
Askan efter avliden får man strö ut på någon annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan ska strös ut givit tillstånd till det.

Val av gravsten
Det kan vara svårt att välja gravsten. Hos oss finns flera alternativ till att köpa nytt. Läs mer i filen ovanför.

 

Rutiner runt urnsättning/val av gravplats

Reglemente urngravplats

Reglemente kistgravplats

Reglemente Minneslund

Reglemente askgravlund

Reglemente askgravplats