Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdomsverksamhet

Inom kyrkan får ungdomar möjlighet att träffas för att snacka, fika, delta i skapande verksamheter och mycket mer.

Ungdomsgruppen

Vi träffas för att fika, delta i andakt och i schemalagda aktiviteter på temat skapande, gemenskap och lägerverksamhet. Från 14 år.
Måndagar 17.30-21.00 i Elvan (se aktuell information på Facebook)

För mer information kontakta Linus Källman, tfn 073-0922285 eller Ludvig Werner, tfn 0490-84224

Unga ledare

Är du intresserad av att vara med som ung ledare i vår verksamhet i Södra Tjusts pastorat?

För mer information kontakta Linus Källman, tfn 073-0922285, eller Ludvig Werner, tfn 0490-84224