Törnsfalls församling

Välkommen till Törnsfalls församling!

Kyrkans verksamheter och Corona-viruset
Många av våra verksamheter har tillfälligt pausats för att förhindra smittspridning av Corona-viruset. Kolla vår kalender för aktuell information. 

Vi är en liten med stark gemenskap som under olika former träffas. Läs om våra mötesplatser i pastoratets gemensamma annonsering. 

Törnsfalls vackra kyrka är den äldsta i länet som fortfarande används.
Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet. Av denna återstår nuvarande kyrktorn. Nuvarande långhus uppfördes troligen på 1200-talet. År 1766 byggdes en sakristia av sten som ersatte en tidigare av trä. 1783 fick tornet sin nuvarande takform med spira.

Törnsfalls församling är en del av Södra Tjusts pastorat.  Här hittar du pastoratsgemensam information, exempelvis information om hur du bokar dop och vigsel.

Kontakt

Pastoratsexpedition
Telefon: 0490-842 00
Telefontid: Måndag-tisdag, torsdag-fredag 9.00-12.00, 13.30-15.30 onsdag 13.30-15.30

E-post: tornsfalls.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Församlingsherde

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Präst, Sjukhuspräst

Aktuellt från pastoratet

Prenumerera via RSS