Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Törnsfalls församling

Välkommen till Törnsfalls församling!

Törnsfalls vackra kyrka är den äldsta i länet som fortfarande används.
Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet. Av denna återstår nuvarande kyrktorn. Nuvarande långhus uppfördes troligen på 1200-talet. År 1766 byggdes en sakristia av sten som ersatte en tidigare av trä. 1783 fick tornet sin nuvarande takform med spira.

Törnsfalls församling är en del av Södra Tjusts pastorat.  Här hittar du pastoratsgemensam information, exempelvis information om hur du bokar dop och vigsel.

Kontakt

Pastoratsexpedition
Telefon: 0490-842 00
Telefontid: Måndag-tisdag, torsdag-fredag 9.00-12.00, 13.30-15.30 onsdag 13.30-15.30

E-post: tornsfalls.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Församlingspräst

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Sjukhuspräst, Präst - komminister

Aktuellt från pastoratet

Prenumerera via RSS