Meny

S:t Petri och S:ta Gertrud

S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka invigdes 1905. Kyrkan är uppförd i nygotisk stil, något som man kan se på kyrkans trekopplade fönster, rosettfönster och mittskeppets tunnvalv i trä.

Det pågick länge en strid om kyrkans placering. Stiftet sökte tillstånd att riva S:t Gertruds medeltida kyrka, när detta misslyckades vändes istället blickarna mot Båtsmansstugorna i Västervik som tänkbar placering av kyrkan. Men även här misslyckades man, och istället valdes nuvarande placering.

Arkitekt var Adolf Emil Melander (1845-1933). Kyrkan genomgick en stor renovering 1967, och har därefter även renoverats 1975, 2003 och 2004.

I kyrkan finns tre orglar. Den ursprungliga orgeln har 28 stämmor och byggdes av Åkerman & Lund i Stockholm. Den placerades på västra läktaren men skymde det vackra rosettfönstret. Vid renoveringen flyttades orgeln till södra sidoläktaren.

Den stora orgeln, som återfinns på den västra läktaren, har 42 stämmor och är byggd av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark.

Den tredje orgeln är en kororgel. Även den är byggd av Marcussen & Son.

S:ta Gertruds kyrka

S:ta Gertrud är en medeltida kyrka, byggd på Hälleberget. Koret och sakristian uppfördes på 1430-talet, långhuset cirka 1450. Tornet uppfördes omkring år 1670.
Kyrkan är en treskeppig hallkyrka med runda pelare. I korets södra vägg finns den ursprungliga dörröppningen kvar. Västerviks stad har bränts ned vid ett flertal tillfällen, sista gången år 1677 då staden totalförstördes. Slottet lades i ruiner, men kyrkan skonades. Därefter växte församlingen och kyrkan behövde snart byggas ut. 1739 stod den norra korsarmen kvar. I byggnationen användes tegel och sten från slottsruinen. Några årtionden senare stod också den södra korsarmen klar. Det är denna kyrka, från 1700-talets mitt, som i dag återfinns i hjärtat av Västervik.

År 1805 ville biskopen i Linköping riva kyrkan. Den fick dock stå kvar, avkristnades och förvandlades till spannmålsmagasin år 1905.

Efter restaurering kunde dock kyrkan återinvigas. Det skedde vid stadens 500-årsjubileum år 1933.