Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Så här jobbar vi

Arbetsuppgifterna på våra kyrkogårdar varierar men följer ändå ett visst mönster under ett år.

Januari-mars
• Snöröjning och Sandning vid behov.
• Faktura för årsskötsel skickas ut i Januari - Februari.
• Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar pågår.
 
 April-maj
• Vårstädning på kyrkogårdarna. Vinterdekorationer och utbrunna ljus tas bort på gravar med skötselavtal.
• Skötsel på gravar med skötselavtal utförs samt vårplantering.
    Vattenkannor, verktyg och parkbänkar ställs ut.

Juni-september
• Under juni månad planteras sommarblommorna, det är klart till midsommar.
• Skötsel på gravar med skötselavtal.
• Nästkommande års prislista på servicearbeten fastställes samt att vi nu går den årliga gravsynen.
 
 September-november
• Sommarblommorna tas bort.
• Skötsel på gravar med skötselavtal.
• Beställda vinterkransar läggs ut till Allhelgonahelgen.
 
 December
• Snöröjning och sandning vid behov.
• Skötsel och underhåll av maskiner och utrustning påbörjas.