Meny

Så här jobbar vi

Arbetsuppgifterna på våra kyrkogårdar varierar men följer ändå ett visst mönster under ett år.

Januari-mars
• Snöröjning och Sandning vid behov.
• Faktura för årsskötsel skickas ut i Januari - Februari.
• Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar pågår.
 
 April-maj
• Vårstädning på kyrkogårdarna. Vinterdekorationer och utbrunna ljus tas bort på gravar med skötselavtal.
• Skötsel på gravar med skötselavtal utförs samt vårplantering.
    Vattenkannor, verktyg och parkbänkar ställs ut.

Juni-september
• Under juni månad planteras sommarblommorna, det är klart till midsommar.
• Skötsel på gravar med skötselavtal.
• Nästkommande års prislista på servicearbeten fastställes samt att vi nu går den årliga gravsynen.
 
 September-november
• Sommarblommorna tas bort.
• Skötsel på gravar med skötselavtal.
• Beställda vinterkransar läggs ut till Allhelgonahelgen.
 
 December
• Snöröjning och sandning vid behov.
• Skötsel och underhåll av maskiner och utrustning påbörjas.