Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rutiner och reglementen

Du kan ladda hem dessa dokument:

Rutiner runt begravning

Rutiner runt urnsättning/val av gravplats

Reglemente för Askgravlund

Reglemente för Askgravplats

Reglemente för Kistgravplats

Reglemente för Minneslund

Frågor och svar om provtryckning

CKGs provning och montering av gravvårdar

Lokala regler gravvårdar, Södra Tjusts pastorat

Gravanordningsansökan

Villkor 1 gravanordningsansökan

Villkor 2 gravanordningsansökan

Villkor 3 gravanordningsansökan

Villkor 4 gravanordningsansökan

Länk till CGKs hemsida