Personal

Om du har frågor om vår verksamhet så får du gärna kontakta oss via telefon, 0490-842 00 (vxl), eller e-post, hjorted.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress
Församlingshemmet
Oskarshamnsvägen 6
591 90 Hjorted

Kyrkomusiker

Jenny Larsson

Jenny Larsson

Södra Tjusts pastorat

Kantor, Hjorteds församling

Kenth Björk

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Ungdoms- och barnledare

Helena Johansson

Helena Johansson

Södra Tjusts pastorat

Församlingsassistent, Hjorteds församling

Maria Elmerfjord

Maria Elmerfjord

Södra Tjusts pastorat

Församlingsassistent, Gladhammar-Västrums församling

Ingela Pettersson

Ingela Pettersson

Södra Tjusts pastorat

Församlingsassistent, Hjorteds församling

Emil Johansson Holmberg

Emil Johansson Holmberg

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare Hjorted

Nicklas Holmberg

Nicklas Holmberg

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsarbetare Hjorted

Jörgen  Larsson

Jörgen Larsson

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare Hjorted