Meny

Personal

Om du har frågor om vår verksamhet så får du gärna kontakta oss via telefon, 0490-842 00 (vxl), eller e-post, hjorted.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress
Församlingshemmet
Oskarshamnsvägen 6
591 90 Hjorted

Kyrkomusiker

Jenny Larsson

Jenny Larsson

Södra Tjusts pastorat

kantor/kyrkomusiker

Kenth Björk

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Ungdoms- och barnledare

Helena Johansson

Helena Johansson

Södra Tjusts pastorat

Barn och ungdom Församlingsassistent

Maria Elmerfjord

Maria Elmerfjord

Södra Tjusts pastorat

Barn och ungdom - församlingsassistent

Ingela Pettersson

Ingela Pettersson

Södra Tjusts pastorat

Barn och ungdom - församlingsassistent, Församlingsassistent

Emil Johansson Holmberg

Emil Johansson Holmberg

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare Hjorted/Stf. arbetsledare

Nicklas Holmberg

Nicklas Holmberg

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsarbetare Hjorted,

Jörgen  Larsson

Jörgen Larsson

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare Hjorted,