Personal i Törnsfalls församling

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Präst, Sjukhuspräst

Cecilia Tengver

Cecilia Tengver

Södra Tjusts pastorat

Kantor

Gunnel Ekblom

Gunnel Ekblom

Södra Tjusts pastorat

Kantor

Anna Ekelund

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Torbjörn Wessman

Torbjörn Wessman

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare Törnsfall