Meny

Personal i Törnsfalls församling

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Sjukhuspräst, Präst - komminister

Cecilia Tengver

Cecilia Tengver

Södra Tjusts pastorat

kantor/kyrkomusiker

Gunnel Ekblom

Gunnel Ekblom

Södra Tjusts pastorat

kantor/kyrkomusiker

Anna Ekelund

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Torbjörn Wessman

Torbjörn Wessman

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare Törnsfall,