Meny

Personal

Kyrkoherde

Karin Björk

Karin Björk

Södra Tjusts pastorat

Präst - kyrkoherde

Församlingspräst

Eva-Maria Heedman

Eva-Maria Heedman

Södra Tjusts pastorat

Sjukhuspräst, Präst - komminister

Kyrkomusiker

Cecilia Tengver

Cecilia Tengver

Södra Tjusts pastorat

kantor/kyrkomusiker

Diakoner

Anna Ekelund

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Kenth Björk

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Barn- och ungdomsledare

Maria Elmerfjord

Maria Elmerfjord

Södra Tjusts pastorat

Barn och ungdom - församlingsassistent

Helena Johansson

Helena Johansson

Södra Tjusts pastorat

Barn och ungdom Församlingsassistent