Personal

Kyrkoherde

Karin Björk

Karin Björk

Södra Tjusts pastorat

Kyrkoherde

Församlingspräst

Eva-Maria Heedman

Eva-Maria Heedman

Södra Tjusts pastorat

Präst, Sjukhuskyrkan

Kyrkomusiker

Cecilia Tengver

Cecilia Tengver

Södra Tjusts pastorat

Kantor, Gladhammar-Västrums församling, Törnsfalls församling

Diakoner

Anna Ekelund

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Kenth Björk

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Barn- och ungdomsledare

Maria Elmerfjord

Maria Elmerfjord

Södra Tjusts pastorat

Församlingsassistent, Gladhammar-Västrums församling

Helena Johansson

Helena Johansson

Södra Tjusts pastorat

Församlingsassistent, Hjorteds församling