Meny

Personal

Kyrkoherde

Karin Björk

Karin Björk

Södra Tjusts pastorat

Präst - kyrkoherde

Församlingspräst

Anton Hultgren

Anton Hultgren

Södra Tjusts pastorat

Präst - komminister

Kyrkomusiker

Annelie Lockneman

Annelie Lockneman

Södra Tjusts pastorat

kantor/kyrkomusiker

Diakoner

Kenth Björk

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Anna Ekelund

Södra Tjusts pastorat

Diakon