Meny

Om begravning

I Sverige regleras begravningsverksamheten i en lag, begravningslagen (1990:1144), och i en förordning, begravningsförordningen (1990:1147). I begravningslagen defineras begravningsverksamhet som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Alla måste gravsättas

Huvudmannen (kyrkogårdsförvaltningen) är skyldig att ordna gravplats åt alla folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Huvudmannen ska också ordna gravplats åt en dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan är folkbokförd inom huvudmannens förvaltningsområde. Detsamma gäller en dödfödd som avlider för tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan begär det och ett läkarintyg om dödsfallet lämnas till huvudmannen.

Det är viktigt att stoft efter avliden kremeras eller gravsätts så snart som möjligt. Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och kremering eller gravsättning är en månad. Om det finns särskilda skäl så kan Skatteverket medge anstånd med kremering eller gravsättning.

Huvudregeln är att gravsättning ska ske på en begravningsplats. Efter tillstånd från länsstyrelsen finns det även möjlighet att strö aska på annan plats. Länsstyrelsen avgör då villkoren för utströende av aska. Aska ska gravsättas inom ett år efter kremeringen.